Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Čt 8:00-16:00 h. Pa 8:00-13:30 h.
0 mj
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 30 000,01 Kč bez DPH a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Obchodní podmínky

Nakupovat v internetovém obchodě společnosti REMA TIP TOP INCO spol. s r.o. lze po předešlé registraci zákazníka, tedy po vyplnění požadovaných údajů v registračním formuláři.

Upozorňujeme,že nakupovat u naší společnosti může pouze subjekt s platným IČ.

Upozorňujeme, že obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a dodavatele si vyhrazuje změnu produktu dle nejnovějších výrobních, bezpečnostních a užitných podmínek.

 

Objednávka zboží

Zákaznické objednávky obdržené prostřednictvím internetového obchodu jsou pro kupujícího zcela závazné.

Zasláním internetové objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické internetové objednávky je vyplnění povinných údajů objednávkového formuláře.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Minimální hodnota objednávky je stanovena na 500,-Kč bez DPH.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo nesprávným skladováním dodaného zboží.

Obdržená internetová objednávka je považována součastně za kupní smlouvu.

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího až po uhrazení úplné kupní ceny zboží, dle daňového dokladu.  Do té doby je zboží výhradně majetkem prodávajícího, včetně praktik k případnému získání neuhrazeného zboží zpět, s čímž kupující bez výhrad souhlasí. Veškeré náklady vynaložené na získání neuhrazeného zboží zpět jdou k tíži kupujícího.

Vyplněním jakýchkoliv údajů v rámci používání internetového obchodu společnosti, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci těchto osobních údajů o kupujícím, včetně jeho nákupních aktivit. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními daty v souladu se zákonem 101/2000 sb., na ochranu osobních dat.

Ceny zboží jenž jsou uvedeny v internetovém obchodě u jednotlivých položek, jsou konečné  a  pro kupujícího závazné. K uvedeným cenám zboží bude připočítáno zákonem stanovené DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě neúplného vyplnění internetového objednávkového formuláře, nesplnění minimálního limitu pro internetovou objednávku, jenž je 500Kč bez DPH a nesplnění jiných skutečností. O takovém neplnění objednávky bude prodávající kupujícího informovat.

Vstup do systému internetového obchodu je chráněn přístupovým jménem a heslem. Tyto přístupové atributy jsou známy pouze registrovanému zákazníkovi, respektive kupujícímu.

Za zneužití přístupového jména a hesla dodavatel nenese žádnou odpovědnost a veškeré obdržené internetové objednávky považuje za nezvratitelné.

Internetové objednávky lze zasílat 24 hodin denně.

 

 

Dodání zboží a platební podmínky

Obdržená internetová objednávka bude vykryta obvykle do 10 pracovních dnů, pokud nebylo s kupujícím dohodnuto jinak.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, anebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

V případě, že objednané zboží není možno dodat v termínu 15 pracovních dnů, bude termín dodání kupujícímu upřesněn. Informaci o stavu objednávky kupující nalezne v osobním menu internetového obchodu. V případě, že kupující navržený termín dodání nebude akceptovat, bude mít možnost zrušit objednávku. Zrušení objednávky musí být provedeno písemnou formou (email).

Způsob platby za zboží provede kupující prodávajícímu dle vybraných platebních podmínek v objednávkovém formuláři. 

V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

K ceně zboží bude připočítána cena za přepravu zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (odstavec 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000).

Pokud se tak kupující rozhodne, je povinen nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, na vlastní náklady a v uvedené zákonné lhůtě, doručit zpět prodávajícímu.

Pokud budou splněny veškeré podmínky pro vrácení zboží, peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem na jeho účet nebo bude proveden zápočet mezi vzájemnými pohledávkami. Peníze za přepravné a balné se nevracejí.

 

Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na kvalitu zboží a úplnost dodávky, která je daná dodacím listem nebo daňovým dokladem.

Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku 24 měsíců a na zboží spotřební povahy záruku 6 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem vystavení prodejního daňového dokladu prodávajícím.

Reklamační podmínky:

  1. Kupující je povinen fyzicky dodat prodávajícímu reklamované zboží v původním nepoškozeném obalu.
  2. Kupující je povinen dodat k reklamovanému zboží tyto doklady: kopie nákupního daňového dokladu, doklad o uhrazení zboží, popis vady či závady a kontaktní údaje odpovědné osoby vyřizující reklamaci za kupujícího (email, mobilní telefon a fax).
  3. Reklamace nemůže být uznána, pokud nebudou splněny body 1 a 2.
  4. Reklamace bude zamítnuta, pokud došlo k poškození zboží při přepravě (viz. dodání zboží a platební podmínky).
  5. Reklamace bude zamítnuta v případě neodborné manipulace nebo používáním výrobku v rozporu s návodem na použití a údržbou.
  6. Kupující bude informován o postupu řešení reklamace zboží do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace.
  7. Výsledek reklamace se všemi závěry bude oznámen kupujícímu emailovou korespondencí.
  8. Přeprava zboží v rámci vyřizování reklamace jde k tíži kupujícího, pokud není ujednáno jinak.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním internetové elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného. Odeslanou internetovou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Prodávající a kupující se výslovně dohodli, že není-li smluvními podmínkami výslovně dojednáno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem. V případě sporu bude využit místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

Prodávající i kupující jsou povinni vzájemně si sdělovat každou případnou změnu v obchodním rejstříku nebo změnu dalších kontaktních údajů.

 

Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní, dodavatele si vyhrazuji změnu produktu dle nejnovějších výrobních, bezpečnostních a užitných podmínek.

    

    


Obchodní zástupci
Severní Morava
Ladislav Martynek
+420 606 727 241
 
Jižní Morava
Luďěk Hamr
+420 602 112 308
 
Mgr. Igor Feigler
+420 728 883 108
 
Čechy
František Thürl
+420 725 733 281
Logo
REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r.o.
Vídeňská 110, Brno 619 00
Po-Čt 8:00-16:00 h. Pa 8:00-13:30 h.
© 2020 REMA TIP-TOP INCO-CZ spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz